Πρόσκληση για πλήρωση θέσεων στις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την πλήρωση των κενών θέσεων (α),(β),(γ),(δ) και (ε) συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά από τη Δευτέρα 17/10/2022 έως την Κυριακή 23/10/2022 και ώρα 23:59.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.iep.edu.gr/services/peppsaitiseis/

Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τους κωδικούς που διαθέτουν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Μπορείτε παρακάτω να κατεβάστε την αναλυτική πρόσκληση.

(35 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
pdf 9Λ8Μ46ΜΤΛΗ 2Ι3 182 KB 72
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ