Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψηφίων κλάδου ΠΕ05 – Γαλλικής

Καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ05, που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ της Προκήρυξης 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ (οι οποίοι δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Γ’ 1653/2021 όπως ισχύει), και επιθυμούν να διοριστούν μόνιμα σε κενές οργανικές θέσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση- δήλωση προτιμήσεων περιοχών για μόνιμο διορισμό.

Οι αιτήσεις – δηλώσεις περιοχών προτίμησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr), από την Παρασκευή 26 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2023 και ώρα 10.00 π.μ.

(84 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ