Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης

Καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για μόνιμο διορισμό σε συγκεκριμένες περιοχές διορισμού, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών.

Κατεβάστε παρακάτω και το σχετικό ΦΕΚ

Εικονίδιο

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών, ΦΕΚ 11/05-05-2023

05/05/2023 327.14 KB 73 λήψεις
(174 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ