Πρόσκληση ενδιαφέροντος για επιτηρητές στις εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ)

Την Κυριακή 19 Μαρτίου 2023 θα διεξαχθούν εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ). Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σε σχολεία που θα λειτουργήσουν ως Εξεταστικά και Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα όπως αυτά ορίζονται στην υπ’ αρ. 13898/21-2-2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας περί καθορισμού Εξεταστικών Κέντρων και Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων ΠΕΓΠ της 19ης Μαρτίου 2023 (ΑΔΑ: 9ΘΘΦ46ΜΤΛ6-ΥΚ9).

Ως επιτηρητές της εξεταστικής διαδικασίας Π.Ε.Γ.Π. επιλέγονται υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και υπάλληλοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Δυνητικά μπορούν να επιλεγούν υπάλληλοι των λοιπών Υπουργείων της Γενικής Κυβέρνησης, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η επιλογή τους γίνεται με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής Εξετάσεων Π.Ε.Γ.Π.

Για την υλοποίηση όλων των ανωτέρω, όσοι υπάλληλοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εν λόγω εξετάσεις ως επιτηρητές θα μπορούν να δηλώνουν τη συμμετοχή τους έως την Πέμπτη 2/3/2023 και ώρα 23:59, στον σύνδεσμο https://exetaseis ithageneia.ypes.gr/axiologites/

Ο σύνδεσμος είναι κοινός για αξιολογητές-βαθμολογητές και επιτηρητές, αλλά εντός της πλατφόρμας υπάρχουν οι αντίστοιχες επιλογές. Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι πιστοποιούνται μέσω ΑΑΔΕ με τους κωδικούς taxisnet και καθοδηγούνται μέσω των επιλογών που τους δίνει το σύστημα, δηλώνοντας τις προτιμήσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

(249 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ (ΥΠΕΣΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ) ΠΕΓΠ ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 117 KB 77
Facebook
Twitter

Σχετικές Αναρτήσεις