Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2022- 2023

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ) καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να αποσπαστούν στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού
Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ (συνολικά έως 7 θέσεις)
να υποβάλουν αίτηση από 3/6/2022 έως και 15/6/2022 και ώρα 24:00.

(120 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
pdf ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘ 2022 262 KB 107
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ