Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2022- 2023

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ) καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να αποσπαστούν στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού
Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ (συνολικά έως 7 θέσεις)
να υποβάλουν αίτηση από 3/6/2022 έως και 15/6/2022 και ώρα 24:00.

(111 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
pdf ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘ 2022 262 KB 64
Facebook
Twitter

Σχετικές Αναρτήσεις