Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάλυψης λειτουργικών κενών ΕΕΕΕΚ-ΕΝΕΕΓΥΛ και Τμημάτων Ένταξης, από μόνιμους εκπαιδευτικούς της Δ.Δ.Ε. Πιερίας

Σας ενημερώνουμε ότι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της ΔΔΕ Πιερίας, οι οποίοι  ενδιαφέρονται και πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 4473/2017, μπορούν, να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Πιερίας,  για τα λειτουργικά κενά της Ειδικής Αγωγής, των δύο (02) ΣΜΕΑΕ και των Τμημάτων Ένταξηςστις παρακάτω ειδικότητες:  ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ08, ΠΕ80 και ΠΕ86.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα 10/08/  2020 και ώρα 10.00 π.μ., το αργότερο.          

(463 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ