Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2021-2022

(49 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
pdf (ΑΔΑ ΩΑΖ246ΜΤΛΗ 974)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΠ 490 KB 97
Facebook
Twitter

Σχετικές Αναρτήσεις