Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η αίτηση υποβάλλεται στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας ή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου ανήκει οργανικά ή είναι προσωρινά τοποθετημένος ή τελεί σε διάθεση ο ενδιαφερόμενος και αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς ΠΕ78 ή διοικητικούς υπαλλήλους με πτυχίο νομικής ΑΕΙ.

(73 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ