Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσης Διευθυντή στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 έως και την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019.

Κατεβάστε (και αποσυμπιέστε) παρακάτω το έγγραφο για αναλυτικές πληροφορίες.

(97 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ