Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη κενών θέσεων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για το σχ. έτος 2024-25

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κάνουν είσοδο με τους κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και να συμπληρώσουν και υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας στον ιστότοπο: http://directors.it.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από 05-07-2024, ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 12-07-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών θα λάβουν τον αριθμό πρωτοκόλλου στην εκτύπωση της αίτησής τους από τον ιστότοπο. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία μόνο αίτηση για μία περιφέρεια και μέχρι τρία (3) Σ.Δ.Ε. ή εκτός έδρας Τμήματα της ίδιας Περιφέρειας, με σειρά προτίμησης.

Η αναλυτική εγκύκλιος:

(107 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ