Πρoκήρυξη για την πλήρωση της κενούμενης θέσης Υποδιευθυντή/ ντριας του 2ου ΓΕ.Λ. Χίου

Η ΔΔΕ Β’θμιας Χίου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα που προβλέπονται από τις διατάξεις του  Ν.4547 /2018 και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από  Δευτέρα, 07 -10-2019  έως  και Τετάρτη , 09-10-2019 και ώρα 15:30, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και φάκελο υποψηφιότητας, στον οποίο να εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών προσόντων δικαιολογητικά.

Κατεβάστε και αποσυμπιέστε το παρακάτω έγγραφο για αναλυτική ενημέρωση:

(75 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ