Προετοιμασία για τις ηλεκτρονικές εγγραφές (e-εγγραφές)

Η διαδικασία αφορά στους μαθητές Γ’ γυμνασίου και Α’ και Β’ λυκείου του τρέχοντος σχολικού έτους.

Οι Διευθυντές καλούνται να έχουν επικαιροποιημένα στοιχεία για να ενημερώσουν το ΠΣ myschool αντίστοιχα, θα πρέπει να αποσταλεί άμεσα στους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών τους (Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου, Β΄ Λυκείου) υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης (επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας), το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσει χειρόγραφα εκείνος που ορίζεται κηδεμόνας για τις ανάγκες λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές και εν συνεχεία, να επιστραφεί στην σχολική μονάδα με κάθε πρόσφορο τρόπο.

(1.704 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
pdf ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ e-εγγραφές (εγκύκλιος) 138 KB 506
pdf ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ 56 KB 531
pdf ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ Ε ΕΓΓΡΑΦΕΣ 106 KB 1148
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ