Προετοιμασία για τις ηλεκτρονικές εγγραφές (e-εγγραφές)

Η διαδικασία αφορά στους μαθητές Γ’ γυμνασίου και Α’ και Β’ λυκείου του τρέχοντος σχολικού έτους.

Οι Διευθυντές καλούνται να έχουν επικαιροποιημένα στοιχεία για να ενημερώσουν το ΠΣ myschool αντίστοιχα, θα πρέπει να αποσταλεί άμεσα στους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών τους (Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου, Β΄ Λυκείου) υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης (επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας), το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσει χειρόγραφα εκείνος που ορίζεται κηδεμόνας για τις ανάγκες λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές και εν συνεχεία, να επιστραφεί στην σχολική μονάδα με κάθε πρόσφορο τρόπο.

(1.584 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

Σχετικές Αναρτήσεις