Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2022-2023

Ενόψει της λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής των μαθητών στην Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη των Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και Π.ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2022-2023, παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα mySchool, ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον έλεγχο των στοιχείων των κηδεμόνων, στην ακριβή ημερομηνία γέννησης του μαθητή και στη διεύθυνση της κατοικίας του (οδός, αριθμός, δήμος, ταχυδρομικός κώδικας).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Διευθυντές καλούνται να έχουν επικαιροποιημένα στοιχεία για να ενημερώσουν το ΠΣ mySchool αντίστοιχα, θα πρέπει να αποσταλεί άμεσα στους γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών τους (Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου, Β΄ Λυκείου) το υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης που επισυνάπτεται. Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συμπληρωθεί και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες, εφόσον υπάρχουν, και εν συνεχεία και οι δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις να επιστραφούν στη σχολική μονάδα με κάθε πρόσφορο τρόπο. Επισημαίνεται ότι στις δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να ταυτίζεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή και ο ένας γονέας/κηδεμόνας να έχει επιλέξει το πεδίο 3α και ο άλλος το 3β.

(494 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
pdf ΕΞΕ 43887 2022 Έκδοση 1 324 KB 145
doc 2. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ 19 KB 135
doc 2022 43887 ΓΔ4 ΥΔ ΚΗΔΕΜΟΝΑ Ε ΕΓΓΡΑΦΕΣ 1 167 KB 172
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ