Πλήρωση Κενούμενης θέσης Υποδιευθυντή/ντριας Σχολικής Μονάδας της ΔΔΕ Πιερίας

(361 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
zip Προκήρυξη θέσης υποδιευθντή 1ου ΕΠΑΛ Κατερίνης 1 MB 343
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ