Πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) 2022

Οι Ε.Β.Ε. προκύπτουν από τις μέσες επιδόσεις των υποψηφίων ανά Επιστημονικό Πεδίο/Τομέα σε συνδυασμό με τους συντελεστές που όρισαν οι ίδιες οι Σχολές/Τμήματα των Πανεπιστημίων. Δηλαδή μια Σχολή/Τμήμα μπορεί να έχει επιλέξει ως Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής το 80% ή το 120% της μέσης επίδοσης των υποψηφίων ή οποιαδήποτε από τις ενδιάμεσες τιμές. Όπως, επίσης, μπορεί να έχει επιλέξει και για το/τα εμπλεκόμενο/-α Ειδικό/-ά Μάθημα/-τα ως Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής Ειδικού Μαθήματος ή Ειδικών Μαθημάτων το 70% ή το 110%  της μέσης επίδοσης των υποψηφίων ή οποιαδήποτε από τις ενδιάμεσες τιμές μεταξύ αυτού του διαστήματος.

Επισημαίνεται ότι μαζί με τις Ε.Β.Ε. εμφανίζονται και ο συντελεστής της κάθε Ε.Β.Ε., το Ειδικό Μάθημα ή πρακτική δοκιμασία – εφόσον απαιτείται για την εισαγωγή σε συγκεκριμένες Σχολές ή Τμήματα – και τέλος ο αντίστοιχος συντελεστής Ε.Β.Ε. Ειδικού Μαθήματος.

Παρακάτω, μπορείτε να κατεβάσετε τους σχετικούς πίνακες.

Εικονίδιο

Πίνακας Ελάχιστων Βάσεων Εισαγωγής (E.B.E.) ΓΕΛ 2022

09/07/2022 46.72 KB 725 λήψεις
Εικονίδιο

Πίνακας Ελάχιστων Βάσεων Εισαγωγής (E.B.E.) ΕΠΑΛ 2022

09/07/2022 39.05 KB 694 λήψεις
(196 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

Σχετικές Αναρτήσεις