Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης συμμετοχής στην εισαγωγική επιμόρφωση

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης των υπόχρεων/δικαιούχων της με αρ. πρωτ. 29860/22-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΝΚΙΟΞΛΔ-3ΦΒ) Πρόσκλησης για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το σχ. έτος 2022-2023 έως και την Δευτέρα 23-01-2023 στις 15:00 στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» με MIS 5070654.

(97 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
pdf ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΕΠ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 576 KB 61
pdf 6206 E3 19 01 2023 144 KB 60
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ