Παράταση αιτήσεων αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Σε συνέχεια της αριθ. πρωτ. 100505/Ε4/13-08-2021 (ΑΔΑ: 6Ε4Δ46ΜΤΛΗ-Ζ1Ζ) πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ αποφασίζεται η παράταση των αιτήσεων αυτών έως και τη Δευτέρα 23/8/2021.

(98 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
pdf ΕΕΠΕΒΠ Εγκύκλιος αναπληρωτών παράταση ΩΝΝΤ46ΜΤΛΗ 09Θ 255 KB 132
Facebook
Twitter

Σχετικές Αναρτήσεις