Παραλαβή Τίτλων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Περιόδου Μαΐου 2022

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες/επιτυχούσες των εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2022Α (Μάιος 2022) στη Δ.Δ.Ε. Πιερίας, να προσέρχονται στο γραφείο 7 (Πρωτόκολλο) της Δ.Δ.Ε. Πιερίας (Κ. Καρυωτάκη 2, Κατερίνη) τις εργάσιμες ημέρες μεταξύ των ωρών 08:00’ – 14:00’ για να λάβουν τον Τίτλο Γλωσσομάθειας τους. Οι τίτλοι παραδίδονται στους επιτυχόντες / επιτυχούσες με την επίδειξη πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας (Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο κλπ.) αυτοπροσώπως ή στους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι/ανήλικες) ή σε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με «το γνήσιο της υπογραφής», ως ο νόμος ορίζει.

Παρακαλούμε κατά την παραλαβή των τίτλων να ελέγχετε την ορθή καταγραφή των ονομαστικών στοιχείων σας και σε περίπτωση λάθους να μην παραλαμβάνετε το πιστοποιητικό σας σας αλλά να υποβάλετε αίτηση για έκδοση νέου τίτλου με τα ορθά ονομαστικά στοιχεία σας, επισυνάπτοντας τη φωτοτυπία της ταυτότητάς σας.

(103 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ