Παραλαβή πτυχίων ΚΠΓ εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2021

Παρακαλούμε τους/τις επιτυχόντες/επιτυχούσες των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2021 να προσέλθουν στη Δ.Δ.Ε. Πιερίας (γραφείο 7) για να παραλάβουν, επιδεικνύοντας την ταυτότητά τους, οι ίδιοι ή οι νόμιμοι κηδεμόνες και εκπρόσωποί τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με «το γνήσιο της υπογραφής», ως ο νόμος ορίζει, το πιστοποιητικό επιτυχίας τους, υπογράφοντας στην αντίστοιχη θέση της κατάστασης επιτυχόντων δίπλα στο ονοματεπώνυμό τους.

(1.060 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

Σχετικές Αναρτήσεις