Πανελλαδικές εξετάσεις 2023 ΕΠΑΛ, λεπτομέρειες διεξαγωγής

Δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. έχουν όλοι/ες όσοι/ες υπέβαλαν σχετική Αίτηση – Δήλωση το ίδιο σχολικό έτος, με την προϋπόθεση πως, αν πρόκειται για μαθητές/τριες της τελευταίας τάξης ΕΠΑ.Λ., αυτοί/ές θα πρέπει προηγουμένως να έχουν λάβει το πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και το απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή, το πτυχίο ΕΠΑ.Λ., εφόσον έχουν ήδη απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών. Εάν πρόκειται για μαθητές/τριες της τελευταίας τάξης ΕΠΑ.Λ. του τρέχοντος ή παλαιότερων σχολικών ετών που έχουν υποβάλει Αίτηση – Δήλωση και παραπέμπονται σε ειδική ενδοσχολική εξεταστική περίοδο κατά τον μήνα Ιούνιο, αυτοί  μπορούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του ίδιου σχολικού έτους και θα συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής μόνον εφόσον αποκτήσουν τους απαραίτητους τίτλους έως την ανακοίνωση των βαθμολογιών της ειδικής αυτής ενδοσχολικής εξεταστικής περιόδου.

Περισσότερα στο συνημμένο έγγραφο.

(75 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
pdf ΨΓΨ246ΜΤΛΗ ΨΩΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΠΑΛ 2023 1 MB 38
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ