Οριστικός Αξιολογικός Πίνακας επιλογής Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της ΔΙΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

Από το ΠΥΣΔΕ Πιερίας ως Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ανακοινώνεται ο Οριστικός Αξιολογικός Πίνακας Επιλογής  των  δεκτών  υποψηφίων για την θέση του/της υπευθύνου  Υπεύθυνου  Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της ΔΙΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ, όπως αυτός καταρτίσθηκε με  την αριθμ. 52η/01‐10‐2019 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Πιερίας.

(81 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ