Ονομαστικός πίνακας λειτουργικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικών

Σας ανακοινώνουμε τον Ονομαστικό Πίνακα Λειτουργικά Υπεραρίθμων εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Πιερίας, και καλούμε τους εκπαιδευτικούς που χαρακτηρίστηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι εφόσον το επιθυμούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, αίτηση για τοποθέτηση Υπεραρίθμου, σε λειτουργικό κενό άλλης σχολικής μονάδας, μέσω του Συστήματος Αθηνά μέχρι την Δευτέρα, 09-09-2019 και ώρα 12 μ., σύμφωνα με την πρόσκληση της ΔΙΔΕ Πιερίας για υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών για την κάλυψη των λειτουργικών κενών που θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΔΙΔΕ Πιερίας.

(178 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ