Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

Ηλεκτρονικές αιτήσεις έως και τις 22-06-2021.

(97 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
pdf ΨΦΥΩ46ΜΤΛΗ ΨΧΨ 461 KB 160
Facebook
Twitter

Σχετικές Αναρτήσεις