Οδηγίες για την εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση (συγκεντρωτικά)

Στο παρακάτω αρχείο, αφού το αποσυμπιέσετε, θα βρείτε τέσσερα (4) αρχεία PDF με οδηγίες για την εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση και τις σχετικές πλατφόρμες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).

(357 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

Σχετικές Αναρτήσεις