Οδηγίες αναφορικά με την διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ -ΕΒΠ

Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο που επισυνάπτεται, όπου ήδη έχουν τοποθετηθεί Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, ο/η οικείος/α Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης θα πρέπει μέχρι 06/03/2023 να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία κατάρτισης των πινάκων με τα ζευγάρια αξιολογητή – αξιολογούμενου, να προβεί στην ανάρτησή τους στην ειδική ψηφιακή  εφαρμογή και να ενημερώσει σχετικά τους αξιολογητές και αξιολογούμενους.

Περισσότερα στην εγκύκλιο που επισυνάπτεται παρακάτω.

(183 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
pdf 6ΔΣΖ46ΜΤΛΗ ΒΡΤ 652 KB 116
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ