Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου – Συμπληρωματικές οδηγίες διδασκαλίας

Σε συνέχεια των οδηγιών περί Νεοελληνικής Γλώσσας & Λογοτεχνίας και για να διευκολυνθούν οι εκπαιδευτικοί περαιτέρω στο διδακτικό τους έργο, το ΙΕΠ αποστέλλει συμπληρωματικές οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας της Γ’ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021 που αφορούν στα εξής:

Α. Άλλες ενδεικτικές εκφωνήσεις του θέματος Γ΄ (Λογοτεχνία)

Β. Ενδεικτικά Κριτήρια Αξιολόγησης για τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

(1.699 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ