Κατάθεση οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση του 4ου ΓΕΛ στα πλαίσια Erasmus

Το 4ο ΓΕΛ Κατερίνης ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών, σύμφωνα με την 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ.Α., ΦΕΚ 681 τ.Β΄/06-03-2017, άρθρο 13, για την πραγματοποίηση μετακίνησης, στη Μάλτα, στo πλαίσιo του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA229 με κωδικό: 2018-1-FR01-KA229-047950_6 και τίτλο: «Sports and Diversity, S.A.D.» στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της καλύτερης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά, έως την Πέμπτη 05 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:30. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα 14:00. Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί από 17/11/2019 μέχρι 23/11/2019, με τη συμμετοχή δύο (02) εκπαιδευτικών και έξι (06) μαθητών σύνολο οκτώ (08) ατόμων (στις 17/11/2019 το βράδυ οι εκπαιδευτικοί και μαθητές πρέπει να βρίσκονται στη Μάλτα και στις 23/11/2019 μπορούν να αναχωρήσουν).

Κατεβάστε παρακάτω την αναλυτική προκήρυξη.

(69 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
pdf 2019_08_21_4_gel_Malta 816 KB 244
Facebook
Twitter

Σχετικές Αναρτήσεις