ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 86 του ν.4547/2018 ΦΕΚ 102 Α’)

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ / ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(292 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
pdf 2019 11 21 Ειδική Πρόσκληση 182585 Ε1 Ανακ 786Α46ΜΤΛΗ 0ΘΑ 2 MB 356
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ