Επιμόρφωση του Εκπαιδευτικού δυναμικού μουσικών ειδικοτήτων των Μουσικών Σχολείων και των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Μουσικής σε θέματα ενσωμάτωσης ΤΠΕ, Μουσικής Τεχνολογίας και Ηχοληψίας

Η επιμόρφωση θα έχει συνολική διάρκεια πενήντα οκτώ (58) ωρών και θα διαρθρώνεται σε τρείς φάσεις.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, θα πρέπει να αποστείλουν  στο υπουργείο Παιδείας, τα στοιχεία των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Μουσικής της δικαιοδοσίας τους, μέχρι και την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022.

Οι Διευθυντές όλων των Μουσικών Σχολείων της χώρας θα πρέει να αποστείλουν, μέσω των Δ/νσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες υπάγονται, μέχρι και την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022, τα στοιχεία των Εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα επιλεχθούν σύμφωνα με τα κριτήρια τα οποία όρισε η Επιστημονική Επιτροπή   του Σχεδιασμού Επιμόρφωσης.

Όλα τα σχετικά έγγραφα επισυνάπτονται παρακάτω.

(81 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
pdf ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 471 KB 69
doc 27 09 2022 ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 200 KB 59
doc ΦΟΡΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ 18 KB 61
doc ΦΟΡΜΑ Σ.Ε.Ε 2 18 KB 71
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ