ΕΠΕΙΓΟΝ! Επανυποβολή αιτήσεων e-eggrafes

Λόγω τεχνικού προβλήματος που διαπιστώθηκε στην εφαρμογή κατά την προσπάθεια βελτίωσης απόκρισης του συστήματος και αφορούσε στη διασταύρωση των στοιχείων ταυτοποίησης του/της αιτούντα/αιτούσας, και καθώς η ανάκτηση των αιτήσεων ενέχει σοβαρό κίνδυνο σφάλματος, είναι απαραίτητο να υποβληθούν εκ νέου οι αιτήσεις που υποβλήθηκαναπό την Κυριακή 28-06-20 και ώρα 00.01 έως και την Τρίτη 30-06-20 και ώρα 08.30.

Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων στο εργαλείο που διατίθεται στο διαχειριστικό περιβάλλον της εφαρμογής στην ιστοσελίδα https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/#/school και συγκεκριμένα στο πεδίο «Αναφορές» δεν θα βλέπουν τους/τις  μαθητές/τριες  που υπέβαλαν αίτηση κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα. Συνεπώς, θα πρέπει να ειδοποιηθούν όλοι/ες οι μαθητές/τριες που δεν φαίνονται να έχουν υποβάλει αίτηση, τόσο όσοι/ες δεν υπέβαλαν ποτέ όσο και όσοι/ες υπέβαλαν τις κατά τις συγκεκριμένες ημερομηνίες, ώστε να υποβάλουν αίτηση.

Επισημαίνεται, ότι όσοι/ες μαθητές/τριες ή η κηδεμόνες τους, εφόσον είναι ανήλικοι/ες, έχουν υποβάλει αίτηση κατά την προαναφερθείσα περίοδο, όταν εισέρχονται στο πεδίο «υποβληθείσες αιτήσεις» της εφαρμογής e-eggrafes, δεν βλέπουν πλέον την αίτησή τους, ανεξάρτητα από το εάν την είχαν ήδη αποθηκεύσει ή εκτυπώσει και οι αριθμοί που φέρουν οι αιτήσεις των συγκεκριμένων ημερομηνιών, δεν ισχύουν, καθώς ο αύξων αριθμός αρχίζει από την Τρίτη 30-06-20 και ώρα 08.31 από εκεί που είχε σταματήσει το Σάββατο 27-06-20 και ώρα 23.59.

Προς διευκόλυνσή σας σάς αποστέλλουμε δύο αρχεία excel, στα οποία υπάρχουν τα σχολεία της Δ/νσής σας, χωρισμένα με βάση τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες, και από τα οποία μπορείτε να αντλήσετε στοιχεία, προκειμένου να ειδοποιηθούν οι μαθητές/τριες για επανυποβολή αίτησης.

Σημειώνεται ότι το πλήθος των αιτήσεων ενδέχεται να διαφέρει πλέον, καθώς έχουν ήδη επαναϋποβληθεί ορισμένες αιτήσεις.

Ζητάμε συγγνώμη για την αναστάτωση, σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία.

(332 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
xls ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ ΠΙΕΡΙΑΣ 10 KB 176
xls ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΕΛ ΠΙΕΡΙΑΣ 12 KB 142
Facebook
Twitter

Σχετικές Αναρτήσεις