Ενημέρωση στοιχείων εκπαιδευτικών στο myschool ενόψει εκλογών για τα υπηρεσιακά συμβούλια

Πρέπει να επιβεβαιωθούν-ενημερωθούν τα πεδία του Ονοματεπώνυμου, του Πατρώνυμου, του Μητρώνυμου καθώς και αυτό της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), τα οποία αποτελούν όλα απαραίτητα στοιχεία της εκλογικής διαδικασίας. Είναι αυτονόητο, ότι σε περίπτωση αναντιστοιχίας, θα πρέπει να διορθωθούν και τα στοιχεία που αφορούν τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης στις οποίες υπάγονται οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και μη.

(39 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
pdf ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Myschool 800 KB 35
Facebook
Twitter

Σχετικές Αναρτήσεις