Ενημέρωση σχετικά με την υλοποίηση μετακινήσεων μαθητών/τριων και εκπαιδευτικών στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ. Οικ. 36587/ΦΕΚ 2476/10-06-2021, επιτρέπεται η υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγής/μετακίνησης/υποδοχής μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών, όπως ισχύει για το διάστημα 14/06 έως και 21/06/2021.

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω απόφαση αναμένεται να ανανεώνεται μετά τη λήξη του διαστήματος ισχύος.

Για τις μετακινήσεις με όλα τα μέσα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του σημείου 18 της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. καθώς και η Κ.Υ.Α. Δ1α/Γ.Π. οικ 35171/04.06.2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του COVID-19» (Β’2374).

(599 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
pdf Δ1α ΓΠ. Οικ. 36587 ΦΕΚ 2476 10 06 2021 1 MB 309
pdf Διασπορά COVD ΚΥΑ D1a Gp Oik 35169 2021 2 MB 194
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ