Ενημέρωση για την υποβολή Υπευθ. Δηλώσεων Ν.1256/1982 για το ελεγκτικό συνέδριο

Ενημερώνουμε τους υπόχρεους για την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων του Ν.1256/1982 (πρόσθετες αποδοχές) για το α΄ εξάμηνο 2024 ή τροποποιητικών / συμπληρωματικών δηλώσεων προηγούμενων εξαμήνων ότι η προθεσμία υποβολής είναι 01 – 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024.

Η διαδικασία που θα ακολουθήσετε είναι η εξής:
α) Μελετήστε τις εγκυκλίους που επισυνάπτονται, ιδιαιτέρως δε την πρόσφατη 35791/09-06-2023 που περιέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες και
β) Συμπληρώστε και υπογράψτε τα επισυναπτόμενα έντυπα: αίτηση, υπεύθυνη δήλωση & τον πίνακα. (ΟΧΙ παλαιότερα έντυπα)

  • Τα ακαθάριστα και καθαρά ποσά των τακτικών μηνιαίων αποδοχών σας θα συμπληρωθούν από την Υπηρεσία μας για την αποφυγή λαθών & διορθώσεων.
  • Χρησιμοποιήστε χωριστά έντυπα (δήλωση και πίνακα) για κάθε εξάμηνο που δηλώνετε.
  • Σε περίπτωση παρελθόντων εξαμήνων πρέπει να υποβάλετε νέες δηλώσεις πλήρως συμπληρωμένες σε αντικατάσταση των προηγούμενων
  • Περιλάβετε κάθε σχετικό δικαιολογητικό, όπως αναφέρεται στην ανωτέρω εγκύκλιο .
  • Υπογράψτε και τα δύο έντυπα (δήλωση και πίνακα)

γ) Σαρώστε όλα τα συμπληρωμένα έντυπα καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά και στείλτε τα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Δ/νσης: mail@dipe-a-athin.att.sch.gr προκειμένου να πρωτοκολληθούν.

** Κρατήστε αντίγραφα για μελλοντική σας χρήση. Η Υπηρεσία μας δεν υποχρεούται να τηρεί αρχείο των δηλώσεών σας. Βεβαιώνει μόνο τις τακτικές σας αποδοχές και διαβιβάζει συγκεντρωτικά τις δηλώσεις στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
** Παρακαλούμε η διαδικασία της υποβολής να γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Όλα τα σχετικά έγγραφα που περιγράφονται παραπάνω μπορείτε να τα κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο (χρειάζεται αποσυμπίεση).

Εικονίδιο

Ενημέρωση για την υποβολή υπευθ. δηλώσεων Ν.1256/1982 για το ελεγκτικό συνέδριο

19/06/2024 856.31 KB 7 λήψεις
(53 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ