Ενημέρωση για την πρόσληψη αναπληρωτών – ωρομισθίων για το σχ. έτος 2022-23

  • Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022 θα εκδοθούν οι Αποφάσεις πρόσληψης
  • Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022, θα πρέπει να υποβληθεί από τον αναπληρωτή Αίτηση-Δήλωση με σειρά προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση, για όλες τις διαθέσιμες σχολικές μονάδες.
  • Ο αναπληρωτής θα πληροφορηθεί μέσω γραπτού μηνύματος SMS τη σχολική μονάδα τοποθέτησής του, στην οποία θα πρέπει να μεταβεί για να αναλάβει υπηρεσία.
  • Η προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες είναι από τη Δευτέρα 5 έως και την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022.
  •  Η ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 14.30 της εκάστοτε ημέρας που έχει οριστεί για ανάληψη υπηρεσίας, προκειμένου στη συνέχεια να διενεργούνται οι απαραίτητες επεξεργασίες ενημέρωσης στα πληροφοριακά συστήματα ΕΡΓΑΝΗ και Διαύγεια. (Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας η ανάληψη υπηρεσίας να ολοκληρώνεται μέχρι τις 11.00 της εκάστοτε ημέρας καθώς επίσης και η σύναψη της σύμβασής σας)
  • Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές που δύνανται να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση μέσω του anaplirotes.gov.gr θα πρέπει να έχουν αποδεχτεί τη σύμβασή τους μέχρι τις 14:59 της ίδια μέρας που παρουσιάζονται στα σχολεία. Σε διαφορετική́ περίπτωση, δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή́ τη συγκεκριμένη ημέρα.
  • Με τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα ενημερωθούν με μήνυμα sms εντός 48 ωρών, για τη λήψη έγκυρου ψηφιακού αντιγράφου της σύμβασής τους το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr και θα περιέχει ενσωματωμένη την προηγμένη ψηφιακή σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  • Μετά τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης και την ανάληψη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης, παρακαλούμε να κατατεθεί στην ΔΙΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ ο πλήρης φάκελος με τα απαραίτητα έγγραφα.

Επίσης, κατά την ανάληψη υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν:

Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19,
ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256),
ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου (βεβαίωση νόσησης) της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, όπως εκάστοτε ισχύει,
ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας,
ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test), έως 72 ώρες πριν την παρουσίαση τους, η οποία εκδίδεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), είτε από τον ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται.

(967 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ