Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών εκπαιδευτικών ΠΥΣΔΕ Πιερίας

Παραθέτουμε ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών και συνεδριάσεων του ΠΥΣΔΕ Πιερίας για την έναρξη και την ολοκλήρωση των υπηρεσιακών μεταβολών εκπαιδευτικών  Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Τρίτη 21-06-2023

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ

Υποβολή αιτήσεων τοποθέτησης οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών από Τρίτη 21-06-2023  έως και Κυριακή  02-07-2023 και ώρα 23:59 μμ. μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail@dide.pie.sch.gr  ή  στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας.

Τρίτη 04-07-2023

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ

Άρση υπεραριθμιών – Ρύθμιση υπεραριθμιών Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Αναμόρφωση πινάκων οργανικών κενών θέσεων Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν βελτίωση, τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ ή έχουν έρθει με μετάθεση στο ΠΥΣΔΕ Πιερίας και επιθυμούν  οριστική τοποθέτηση, από Τρίτη 04-07-2023  έως και Κυριακή  09-07-2023 και ώρα 23:59 μ.μ. μέσω του συστήματος https://teachers.minedu.gov.gr/  (Online Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών)

Τρίτη 11-07-2023

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ

Βελτιώσεις – οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Αναμόρφωση πινάκων οργανικών κενών θέσεων Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Αιτήσεις τοποθέτησης σε εναπομείναντα κενά από Τρίτη 11-07-2023 έως και Κυριακή 16-07-2023 και ώρα 23:59 μ.μ. μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail@dide.pie.sch.gr  ή  στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας.

Τρίτη 18-07-2023

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ

Τοποθετήσεις σε εναπομείναντα οργανικά κενά εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ.

(737 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
pdf ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠ. ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Signed 257 KB 122
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ