Εκδρομές - Μετακινήσεις

Εικονίδιο

Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Β’ θμιας εκπαίδευσης (ΦΕΚ 456 τ.Β/13-02-2020)

181.58 KB 629 λήψεις

Εικονίδιο

Εγχειρίδιο εκδρομών – μετακινήσεων

799.89 KB 600 λήψεις

Εικονίδιο

Έντυπο προηγούμενων μετακινήσεων και αναπλήρωσης ωρών

41.00 KB 5 λήψεις

Εικονίδιο

Γραφεία Εκπαίδευσης Εξωτερικού για επικοινωνία σχετικά με τα Σχολεία της Ομογένειας

44.00 KB 514 λήψεις

Εικονίδιο

Πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος ERASMUS+, Διαδικασία Συμμετοχής και Μετακινήσεων

132.79 KB 595 λήψεις

Εικονίδιο

ΠΡΟΤΥΠΟ Ενημερωτικού Εγγράφου Μετακίνησης Εσωτερικού

26.82 KB 30 λήψεις

Εικονίδιο

Βεβαίωση διευθυντή σχολείου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΤ)

511.91 KB 1092 λήψεις

Εικονίδιο

Υπόδειγμα πρακτικό συλλόγου έγκρισης μετακίνησης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ε)

305.40 KB 362 λήψεις

Εικονίδιο

Αίτηση έγκρισης μετακίνησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ)

431.54 KB 753 λήψεις

Εικονίδιο

Υπόδειγμα βεβαίωσης ασφαλούς μετακίνησης ταξιδιωτικού γραφείου

25.50 KB 77 λήψεις

Εικονίδιο

Πρακτικό συγκρότησης παιδαγωγικής ομάδας (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ)

304.60 KB 752 λήψεις

Εικονίδιο

Αποστολή δικαιολογητικών για έγκριση μετακίνησης εξωτερικού (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β)

424.11 KB 74 λήψεις

Για υποβολή από τις σχολικές μονάδες και επισκόπηση από τα ταξιδιωτικά γραφεία των προσκλήσεων προσφοράς μπορείτε να επισκέπτεστε τον θεματικό δικτυακό τόπο πατώντας την εικόνα δεξιά.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ