Εγκύκλιος έναρξης Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2022-2023

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι, αφού ενημερωθούν με κάθε πρόσφορο τρόπο για την σειρά κατάταξής τους από τον αναρτημένο πίνακα, οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Δ.Δ.Ε. μόνο την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022, ώρα 09.00, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε.

Η εγκύκλιος και η δήλωση τοποθέτησης επισυνάπτονται παρακάτω.

(248 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 202223 579 KB 166
doc ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝ Δ 2022 23 154 KB 138
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ