Εικονίδιο

Έντυπα και δικαιολογητικά αίτησης παραίτησης και συνταξιοδότησης

25/01/2023 300.42 KB 157 λήψεις
Εικονίδιο

Αίτηση ημερήσιας αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων

04/07/2022 83.50 KB 246 λήψεις
Εικονίδιο

Οδηγίες χρήσης online συστήματος μεταθέσεων teachers.minedu.gov.gr

21/02/2022 1.53 MB 69 λήψεις
Εικονίδιο

Δικαιολογητικά πρόσθετων αμοιβών - αποζημιώσεων

24/09/2020 2.41 MB 455 λήψεις
Εικονίδιο

Έντυπο ανάκτησης κωδικού ΠΣΔ σχολικής μονάδας

09/06/2019 255.00 KB 82 λήψεις
Εικονίδιο

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)

17/04/2019 179.42 KB 56 λήψεις
Εικονίδιο

Υπεύθυνη Δήλωση

01/04/2019 180.22 KB 91 λήψεις