Διόργανωση Διαγωνισμού «Ελληνικό Σκέλος Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Microsoft Office Specialist»– σχ. έτος 2019-2020

Ο εν λόγω διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των τάξεων και όλων των τύπων σχολείων (εκτός αυτών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) της χώρας και υλοποιείται εκτός ωρολογίου προγράμματος. Σκοπός του είναι η συμμετοχή των μαθητών/τριών στους Προκριματικούς αγώνες που θα διεξαχθούν στα εξεταστικά κέντρα της Acta Α.Ε. για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων τους στις εφαρμογές της Microsoft Office (Word, Excel και Power Point). Η αξιολόγηση γίνεται μέσω της εξέτασης Microsoft Office Specialist, η οποία είναι η ίδια σε όλο τον κόσμο, με αυτοματοποιημένο τεστ και ίδια θέματα για όλους/ες τους/τις διαγωνιζόμενους/ες. Κάθε διαγωνιζόμενος/η εξετάζεται σε μόνο μία ενότητα και δεν καλείται να δημιουργήσει έργο.

Η διαδικασία διενεργείται σε τρεις (3) φάσεις : 1. Προκριματικοί Αγώνες, 2. Πανελλήνιος Τελικός, 3. Παγκόσμιος Τελικός. Στους Προκριματικούς αγώνες, οι μαθητές/τριες με τις υψηλότερες βαθμολογίες και τους χαμηλότερους χρόνους ολοκλήρωσης των εξετάσεων προκρίνονται στον Πανελλήνιο Τελικό. Νικητές ορίζονται οι τριάντα τρεις (33) υποψήφιοι που θα έχουν την υψηλότερη βαθμολογία και τον καλύτερο χρόνο στο MS Word 2013, οι τριάντα τρεις (33) υποψήφιοι που θα έχουν την υψηλότερη βαθμολογία και τον καλύτερο χρόνο στο MS Excel 2013 και οι τριάντα τέσσερις (34) υποψήφιοι που θα έχουν την υψηλότερη βαθμολογία και τον καλύτερο χρόνο στο MS PowerPoint 2013. Στον Πανελλήνιο Τελικό θα συμμετάσχουν οι εκατό (100) καλύτεροι των προκριματικών αγώνων.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 9 Μαΐου 2020 στις εγκαταστάσεις της Microsoft Ελλάδος, στην Αθήνα και οι συμμετέχοντες/ουσες θα εξεταστούν σε ένα (1) ειδικά σχεδιασμένο τεστ, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του Παγκόσμιου Τελικού και θα προκύψουν o Πανελλήνιος Πρωταθλητής Word, o Πανελλήνιος Πρωταθλητής Excel και o Πανελλήνιος Πρωταθλητής PowerPoint. Οι Πανελλήνιοι Πρωταθλητές θα εκπροσωπήσουν τη χώρα στον Παγκόσμιο Τελικό. Ο χρόνος που απαιτείται για τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι έξι (6) ώρες για την Α΄ Φάση του διαγωνισμού και δύο (2) ώρες για τη Β΄ Φάση της Απονομής.

Κατεβάστε παρακάτω την αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισμού.

(315 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
pdf Διαγωνισμός Microsoft Office Specialist 125 KB 290
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ