Διαγωνισμός ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 2021

Κεντρικός στόχος του διαγωνισμού ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ της ΕΜΕ, ο οποίος είναι εγκεκριμένος από το Υ.ΠΑΙ.Θ , είναι η ανάπτυξη των βασικών Μαθηματικών ικανοτήτων – δεξιοτήτων, που προσδιορίζουν τις δυνατότητες να σκέπτεται ο μαθητής με Μαθηματικό τρόπο και να αξιοποιεί βασικές Μαθηματικές έννοιες και διαδικασίες.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν δωρεάν μαθητές από την Β΄ τάξη Δημοτικού έως και την Γ΄ Γυμνασίου. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους είναι να έχουν γίνει συνδρομητές του περιοδικού «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ».

Η ΕΜΕ θα καθορίσει και ανακοινώσει έγκαιρα τα κέντρα εγγραφής των μαθητών / μαθητριών. Η εγγραφή γίνεται μέσω του κέντρου που επιλέγει ο μαθητής / μαθήτρια. Ο μαθητής / μαθήτρια θεωρείται εγγεγραμμένος μόνο όταν έχει εξοφλήσει τη συνδρομή του, που είναι 10€.

Είναι τα ήδη υπάρχοντα κέντρα με τα οποία συνεργάσθηκε η ΕΜΕ για τη διεξαγωγή του ΠΥΘΑΓΟΡΑ 2020, καθώς και οποιοδήποτε σχολείο (Δημόσιο ή Ιδιωτικό) ή φορέας επιθυμεί τη συμμετοχή του. Ειδικά για τα Δημόσια σχολεία αφενός απαιτείται η συγκατάθεση του Δ/ντη και του Συλλόγου, καθώς και ο ορισμός Συντονιστή και αφετέρου ο συνολικός αριθμός των μαθητών που θα δηλώσουν συμμετοχή να είναι τουλάχιστον τριάντα (30) και οι μαθητές από κάθε τάξη να είναι τουλάχιστον πέντε (5).

Εφόσον ένα σχολείο ή ένας εκπαιδευτικός φορέας επιθυμεί τη συμμετοχή στο διαγωνισμό με την ιδιότητα του κέντρου θα αποστείλει στην ΕΜΕ στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας: info@hms.gr και pythagoras_eme@hms.gr e-mail με το οποίο θα δηλώνει τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.hms.gr/pythagoras

(771 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ