Διαδικασία σύναψης ψηφιακών συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

(91 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
pdf 2021 ΚΥΑ Ηλεκτρ. Συμβάσεων (3785 Β΄) 138 KB 227
Facebook
Twitter

Σχετικές Αναρτήσεις