Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού και της αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων για το 2022-2023

Tο χρονοδιάγραμμα υποβολής του Συλλογικού Προγραμματισμού, των Σχεδίων Δράσης και της Ετήσιας Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ (https://sch-eval.iep.edu.gr/), για το σχολικό έτος 2022-2023, διαμορφώνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Η σχετική εγκύκλιος παρακάτω:

Εικονίδιο

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης σχ. έτους 2022- 2023

30/09/2022 125.87 KB 246 λήψεις
(172 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ