Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022.

Αιτήσεις από 20/05/2021 έως και 26/05/2021.

Κατεβάστε παρακάτω τη σχετική εγκύκλιο.

(30 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

Σχετικές Αναρτήσεις