Απόφαση τοποθέτησης Εκπαιδευτικών ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2022-2023

(667 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
pdf ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΨΑΒΨ46ΜΤΛΗ 20Ο 621 KB 630
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ