Απόφαση οριστικής τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΕΠ/ΕΒΠ

(153 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
pdf 19 01 2021 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ 66ΔΒ46ΜΤΛΗ ΥΞΩ 576 KB 347
Facebook
Twitter

Σχετικές Αναρτήσεις