Απόφαση οριστικής τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΕΠ/ΕΒΠ

(159 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
pdf 19 01 2021 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ 66ΔΒ46ΜΤΛΗ ΥΞΩ 576 KB 357
Facebook
Twitter

Σχετικές Αναρτήσεις