Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι, είτε μετατέθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος σε
άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού,
παρακαλούμε η ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού
έτους 2020-2021 να γίνεται δεκτή με έκδοση υπεύθυνης δήλωσης μέσω της πλατφόρμας
gov.gr
και την αποστολή της στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης με e-mail
.

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ήταν αποσπασμένοι
για το διδακτικό έτος 2020-2021 σε άλλο ΠΥΣΔΕ από εκείνο της οργανικής τους θέσης, δεν
απαλλάσσονται από την υποχρέωση της θερινής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα και από
τυχόν άλλη υποχρέωσή τους στο ΠΥΣΔΕ οργανικής.

(279 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
pdf Διευκόλυνση ανάληψης υπηρεσίας 111 KB 309
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ