Ανάληψη υπηρεσίας αποσπασμένων και όσων είναι στη διάθεση εκπαιδευτικών

Ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί: 

α) που έχουν αποσπαστεί για το σχ. Έτος 2020-2021 στη ΔΔΕ Πιερίας ότι την 1η Σεπτεμβρίου μπορούν να παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα της ΔΔΕ Πιερίας που τους εξυπηρετεί καλύτερα σε σχέση με τον τόπο κατοικίας τους

β) που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Πιερίας να παρουσιαστούν, όπως και στις 30/6/2020, στη σχολική μονάδα που ήταν τοποθετημένοι την προηγούμενη σχολική χρονιά

Τόσο οι αποσπασμένοι όσο και οι ευρισκόμενοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ δεν θα κάνουν πράξη ανάληψης στο σχολείο που θα παρουσιαστούν αλλά θα πρέπει με όποιον τρόπο τους εξυπηρετεί να μας στείλουν άμεσα μια υπεύθυνη δήλωση ότι παρουσιάστηκαν στο σχολείο.

(1.102 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ