Ανακοίνωση Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα υποψηφίων για τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Πιερίας

Σας ανακοινώνουμε τον Προσωρινό Αξιολογικό Πίνακα υποψηφίων για τη διαδικασία
επιλογής Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου της
Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Πιερίας και σας ενημερώνουμε ότι οι ενστάσεις κατά του ανωτέρω
πίνακα δύναται να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής
εφαρμογής υποβολής αιτήσεων https://schooldirectors.minedu.gov.gr μέσα σε τρεις (3)
εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ανάρτησης των Πινάκων, ήτοι από την Τετάρτη, 22
Φεβρουαρίου 2023 έως και την Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023
και σύμφωνα με την
καταληκτική ώρα που αναφέρεται στην ειδική εφαρμογή υποβολής αιτήσεων
https://schooldirectors.minedu.gov.gr.

(1.432 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Signed 295 KB 679
xls ΠΙΝΑΚΑΣ 20 2 2023 42 KB 1962
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ