Ανακοίνωση: Πινάκων Κατάταξης Υποψηφίων, Προσωρινών Πινάκων Προσληπτέων για Πρόσληψη ΔΕ Οδηγών και ΔΕ Συνοδών σχολικών οχημάτων και Πινάκων Απορριπτέων (ΣΟΧ 1/2023)

Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ