Ανακοίνωση πίνακα οργανικών κενών και πλεονασμάτων γενικής εκπαίδευσης και πίνακα οργανικών κενών και πλεονασμάτων των ΣΜΕΑΕ και των τμημάτων ένταξης  του ΠΥΣΔΕ Πιερίας 2023-2024  για δηλώσεις υπεραριθμιών

Σας ανακοινώνουμε τον Πίνακα Οργανικών Κενών και Πλεονασμάτων Γενικής εκπαίδευσης και  τον Πίνακα Οργανικών Κενών και Πλεονασμάτων των ΣΜΕΑΕ και των Τμημάτων Ένταξης του ΠΥΣΔΕ Πιερίας 2023-2024 και καλούμε τους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς, στην ειδικότητα και στη σχολική μονάδα των οποίων εμφανίζεται πλεόνασμα , να υποβάλουν αίτηση- υπεύθυνη δήλωση  εάν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι.

Εφιστούμε την προσοχή των εκπαιδευτικών για την κατάθεση των παραπάνω  αιτήσεών  εντός της προθεσμίας από 26-5-2023  μέχρι την  Τετάρτη 31-05-2023 και ώρα 11:59 μ.μ.

Διευκρίνηση:

Στη Γενική Παιδεία στο ΠΕ04 μπορούν όλες οι ειδικότητες (ΠΕ04.01,ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05) να δηλώσουν αν επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι   και να διεκδικήσουν τα κενά που αναγράφονται στον πίνακα στο τελικό σύνολο ΠΕ04.

Στην Ειδική Αγωγή  στα Τμήματα  Ένταξης οι ειδικότητες ΠΕ02, ΠΕ03 προβλέπεται να έχουν οργανική, η οποία και δίνεται ανεξαρτήτως των προβλεπόμενων ωρών. Για την ειδικότητα ΠΕ04 προβλέπεται οργανική θέση  ανάλογα με το πλήθος των φοιτούντων μαθητών και τον αριθμό διαγνώσεων στην σχολική μονάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν τις αιτήσεις είτε ηλεκτρονικά στο email της υπηρεσίας mail@dide.pie.sch.gr , είτε στο πρωτόκολλο της ΔΔΕ τις ώρες λειτουργίας (7:00-15:00).

(1.006 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ